Tag » Krajowego Rejestru

Brak wpisu w KRS nie chroni przed odpowiedzialnością

W praktyce zdarza się, że
członek zarządu spółki z o.o. nie jest
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czy w
takiej sytuacji będzie on ponosił
odpowiedzialność za to, że nie zostało
sporządzone sprawozdanie finansowe spółki?

Brak wpisu w KRS nie chroni przed odpowiedzialnością

W praktyce zdarza się, że
członek zarządu spółki z o.o. nie jest
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czy w
takiej sytuacji będzie pan ponosił
odpowiedzialność za owo, że nie zostało
sporządzone…

Brak wpisu w KRS nie chroni przed odpowiedzialnością

W praktyce zdarza się, że
członek zarządu spółki z o.o. nie jest
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czy w
takiej sytuacji będzie pan ponosił
odpowiedzialność za owo, że nie zostało
sporządzone…

Brak wpisu w KRS nie chroni przed odpowiedzialnością

W praktyce zdarza się, że
członek zarządu spółki z o.o. nie jest
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czy w
takiej sytuacji będzie pan ponosił
odpowiedzialność za owo, że nie zostało
sporządzone…

Brak wpisu w KRS nie chroni przed odpowiedzialnością

W praktyce zdarza się, że
członek zarządu spółki z o.o. nie jest
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czy w
takiej sytuacji będzie pan ponosił
odpowiedzialność za owo, że nie zostało
sporządzone…

Brak wpisu w KRS nie chroni przed odpowiedzialnością

W praktyce zdarza się, że
członek zarządu spółki z o.o. nie jest
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czy w
takiej sytuacji będzie pan ponosił
odpowiedzialność za owo, że nie zostało
sporządzone…

Brak wpisu w KRS nie chroni przed odpowiedzialnością

W praktyce zdarza się, że
członek zarządu spółki z o.o. nie jest
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czy w
takiej sytuacji będzie pan ponosił
odpowiedzialność za owo, że nie zostało
sporządzone…

Przedstawianie odpisu z KRS to zbędna formalność. I może być niezgodne z konstytucją

Przepis nakazujący przedstawienie
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
spółki w celu poświadczenia, że osoba
reprezentująca ją przed sądem jest
prawidłowo umocowana, może być niezgodny z
konstytucyjną zasadą…

Lekceważenie obowiązków wobec KRS grozi likwidacją spółki

Sąd może nałożyć
grzywnę, jeżeli podmiot gospodarczy z o.o. po
dokonaniu zmian w jej zarządzie nie złoży
stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Co
może zrobić sąd, gdy mimo zastosowania grzywny

Lekceważenie obowiązków wobec KRS grozi likwidacją spółki

Sąd może nałożyć
grzywnę, jeżeli podmiot gospodarczy z o.o. po
dokonaniu zmian w jej zarządzie nie złoży
stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Co
może zrobić sąd, gdy mimo zastosowania grzywny

Strona 1 z 2212345...Ostatnia »