Split payment miał chronić uczciwych przedsiębiorców przed oszustami podatkowymi. A sam stanowi problem

zaledwie 1/4 firm jest zainteresowana stosowaniem podzielonej płatności, dla 60 proc. jest owo wymuszone.

Strona 1 z 11