Przewodnik przedsiębiorcy: Jak założyć spółkę?

Podstawowym problemem jaki staje na drodze do założenia firmy jest wybór
formy organizacyjno-prawnej pod którą biznesmen mógłby prowadzić
działalność gospodarczą. Spółki kapitałowe mają przewagę nad osobowymi
poprzez ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania. Z kolei spółki
osobowe wymagają mniejszych nakładów by rozpocząć działalność.

Strona 1 z 11