„Polska w ruinie” pod lupą kontrolerów NIK. „Miasta nie mogą być pewne swojej przyszłości”

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jakże radzą sobie miasta, które wyjątkowo mocno odczuły
efekty przemian gospodarczych lat 90. i wielki recesja ekonomiczny.
Główny zarzut? Administracja pomaga mieszkańcom, ale w sposób rutynowy, a
poprzez owo za mało efektywny. „Mimo podejmowanych poprzez samorządy
inicjatyw, miasta nie mogą być pewne swojej przyszłości” – diagnozuje
NIK.

Strona 1 z 11