Polska potrzebuje mieszkań dla seniorów – powstają już pierwsze osiedla

Mediana wieku Polaków wynosi dziś 40 lat, a podług prognoz GUS-u w 2040
r. przekroczy 50 lat. Co czwarty mieszkaniec naszego kraju będzie miał
wówczas 65 lat lub więcej. Działające na rynku mieszkaniowym firmy już
dziś powinny myśleć o tym, że za parę lat ich klientela będzie wyglądać
inaczej niż dziś.

Strona 1 z 11