Niezweryfikowany mit COP. Co by było, gdyby nie wybuchła II wojna światowa?

Istnieje zagrożenie, że rządzący, uwiedzeni mitycznym wyobrażeniem o
sukcesach działalności gospodarczej państwa w II Rzeczypospolita Polska, uznają, że trzeba
powielić takie rozwiązanie. Taka strategia mogłaby spowolnić postęp
cywilizacyjny kraju.

Strona 1 z 11