Jest szansa, że powstaną sądy zajmujące się tylko sprawami własności intelektualnej

Sądy powszechne nie radzą sobie ze sprawami związanymi z prawami
autorskimi czy własnością intelektualną. Potrzebny jest specjalny sąd
dedykowany zaledwie tym zagadnieniom – przekonuje Jerzy Straszewski, prezes
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Razem z nim
kilkanaście największych przedsiębiorstw z rynku telewizji satelitarnych
i kablowych skierowało takiej treści apel do Ministerstwa Kultury.

Strona 1 z 11