Co należy wiedzieć o prawie pierwokupu

system prawny pierwokupu jest często stosowane jako dodatkowe zastrzeżenie umowne. Występuje ono m.in. w umowach dotyczących nieruchomości. Jakie są ustawowe uprawnienia i możliwości dochodzenia roszczeń osoby, której przysługuje system prawny pierwokupu?

Strona 1 z 11